Prince-2.sk - PRINCE2-Professional-certifikat
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2 Professional

V metodike PRINCE2® je Certifikát PRINCE2 Professional je najvyšším certifikátom, aký môžu projektoví manažéri získať v oblasti riadenia projektov. Získaniu certifikátu nepredchádza žiadny tréning, ale záujemca sa musí zúčastniť na tzv. Assessment centre APMG. Je to 3 dni trvajúca skúška, na ktorej musia účastníci riadiť vzorový jednoduchší projekt. Účastníci realizujú 7 sedení, pri ktorých sa vytvárajú rôzne manažérske dokumenty. Používanie akejkoľvek dokumentácie nie je povolené. Účastníci sú permanentne sledovaní Evaluátormi a moderátorom APMG. Pri každom sedení získavajú body a pokiaľ získajú dostatočný počet bodov, tak im bude na záver udelený certifikát PRINCE2 Professional.

Získanie cerifikátu je náročné aj preto, že jeho cena je oveľa vyššia ako cena ostatných certifikátov dokopy, a preto sa Assessment centrá organizujú veľmi zriedkavo. Okrem toho, pre úspešné získanie je treba veľmi dobre poznať manuál a mať praktické skúsenosti z riadenia projektov.

Rýchle informácie

Zvýšenie cien certifikácie PRINCE2®

Certifikačná autorita PRINCE2® Peoplecert pristúpila k radikálnej zmene v oblasti certifikácie a zvyšuje ceny na rok 2022 o viac ako 50% oproti roku 2021.
Okrem zvýšenia ceny certifikácie je potrebné uhradiť aj poplatky za realizovanie skúšky z domu. 


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac