X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyIT školenia

NIS2 Cybersecurity a aplikácia NIS2 s akreditáciou

Praktické aplikovanie požiadaviek NIS2

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
07.10-09.10.2024 Bratislava 1590 € kúpiť

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Obsah

NIS2 v slovenskej legislatíve - prehľad kurzu

Tento intenzívny 3-dňový kurz poskytuje komplexné pochopenie smernice NIS2, jej požiadaviek a osvedčených postupov pri implementácii. Účastníci sa oboznámia s kľúčovými aspektmi kybernetickej bezpečnosti, riadenia rizík a súladu s touto smernicou.

Trvanie kurzu:

 • 3 dni
 • 8 hodín denne
 • 4 sedenia denne

Deň 1: Úvod a riadenie

Sedenie 1: Prehľad NIS2

 • Úvod do smernice NIS2
 • Ciele, rozsah a kľúčové rozdiely oproti NIS1
 • Zainteresované strany a dotknuté sektory

Sedenie 2: Právny a regulačný rámec

 • Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a právny základ
 • Vymáhanie na národnej a úrovni EÚ
 • Sankcie za nesúlad

Sedenie 3: Riadiaca štruktúra

 • Vytvorenie rámca riadenia
 • Úlohy, zodpovednosti a koordinácia

Sedenie 4: Riadenie rizík

 • Metodiky hodnotenia rizík
 • Identifikácia kritických aktív a služieb
 • Stratégie zmierňovania rizík a plánovanie reakcie na incidenty

Deň 2: Technické a organizačné opatrenia

Sedenie 5: Opatrenia kybernetickej bezpečnosti

 • Osvedčené postupy kybernetickej bezpečnosti
 • Implementácia bezpečnostných kontrol
 • Monitorovacie a detekčné systémy

Sedenie 6: Organizačné opatrenia

 • Školenie a povedomie zamestnancov
 • Vývoj politík a postupov
 • Kontrola prístupu a ochrana údajov

Sedenie 7: Požiadavky na hlásenie incidentov

 • Povinnosti hlásenia podľa NIS2
 • Typy incidentov, ktoré treba hlásiť
 • Termíny a postupy hlásenia

Sedenie 8: Riadenie incidentov

 • Životný cyklus reakcie na incidenty
 • Koordinácia s národnými orgánmi
 • Analýza a hlásenie po incidente

Deň 3: Bezpečnosť dodávateľského reťazca a súlad

Sedenie 9: Bezpečnosť dodávateľského reťazca

 • Hodnotenie rizík tretích strán
 • Zmluvné povinnosti a náležitá starostlivosť
 • Neustále monitorovanie služieb tretích strán

Sedenie 10: Integrácia bezpečnosti dodávateľského reťazca

 • Osvedčené postupy pre bezpečnosť dodávateľského reťazca
 • Prípadové štúdie a príklady z praxe
 • Nástroje a technológie na monitorovanie

Sedenie 11: Požiadavky na konkrétne sektory

 • Požiadavky v sektore zdravotníctva
 • Požiadavky v energetickom sektore
 • Požiadavky vo finančnom sektore

Sedenie 12: Dosiahnutie súladu a audit

 • Kroky na zabezpečenie súladu s NIS2
 • Sebahodnotenie a analýza medzier
 • Vývoj plánu na dosiahnutie súladu

Sedenie 13: Audity a certifikácia

 • Procesy interného a externého auditu
 • Schémy certifikácie a normy
 • Príprava na audit

Sedenie 14: Budúce trendy a hodnotenie kurzu

 • Nové predpisy a smernice
 • Technologické pokroky a výzvy
 • Budúci smer politiky kybernetickej bezpečnosti v EÚ

Sedenie 15: Opakovanie kurzu a otázky a odpovede

 • Rekapitulácia kľúčových konceptov
 • Interaktívna Q&A session
 • Záverečné hodnotenie a spätná väzba

Hodnotenie a certifikácia:

 • Týždenné kvízy
 • Záverečné hodnotenie (test s výberom odpovedí a krátkymi odpoveďami)
 • Certifikát o absolvovaní po úspešnom absolvovaní záverečného hodnotenia

Ďalšie zdroje:

 • Čítacie materiály a články
 • Prípadové štúdie a white papers
 • Prístup na diskusné fórum pre interakciu s kolegami
 • Zoznam odporúčaných nástrojov a technológií

Tento kurz zabezpečuje komplexné pochopenie smernice NIS2 a vybavuje účastníkov vedomosťami a zručnosťami potrebnými na dosiahnutie súladu a zlepšenie kybernetickej bezpečnosti ich organizácie.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu NIS2 Cybersecurity a aplikácia NIS2 s akreditáciou je 1590 €.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Bezplatné školenia pre firmy až 150.000€

Národný úrad práce pripravil atraktívny projekt pre firmy v rámci ktorého môžu vyškoliť svojich zamestnancov v celkovej hodnote až 150.000€. Pre získanie tejto podpory je potrebné urobiť krátky projekt, ktorý za vás vypracujeme. Projekt musí byť hotový do konca augusta. 
Tu sú detaily k tomuto projektu.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac