X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® prezenčne

PRINCE2® Practitioner

Dvojdňové školenie na úroveň certifikátu PRINCE2® Practitioner pre držiteľov certifikátu PRINCE2 Foundation.

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
06.04-06.04.2023 Bratislava 995 €

Certifikát

PRINCE2® Practitioner

Obsah

PRINCE2® Practitioner je druhou úrovňou certifikácie PRINCE2.

Podmienkou pripustenia ku skúške PRINCE2 Practitioner je úspešné absolvovanie skúšky PRINCE2 Foundation, alebo platný akýkoľvek certifikát PMI PMP, CAPM resp. IPMA.

Na školení sa nepreberá žiadna nová teória nad rámec školenia Foundation, preto je potrebné, aby si študenti dôkladne zopakovali všetky teoretické vedomosti, ktoré sa učili na školení Foundation. Na školenie sa používa oficiálny manuál Axelos "Managing Successful Projects with PRINCE2", ktorý môžu mať študenti aj počas záverečnej skúšky - testu. Skúška Practitioner je "Open Book Exam", takže ju môžete ako jedinú pomôcku neobmedzene používať počas celej skúšky. Hoci to vyzerá veľmi jednoducho, je potrebné manuál niekoľkokrát prečítať, vyznačiť si dôležité myšlienky a takisto je vhodné označiť si aj jednotlivé kapitoly, aby ste boli schopní nájsť rýchlo požadovanú informáciu.

Aby sme vám samoštúdium uľahčili, poskytneme vám vopred vzorové testovacie otázky, aby ste si mohli nielen otestovať svoje vedomosti, ale aj schopnosť vyznať sa v manuáli a vedieť rýchlo nájsť požadované informácie. Súčasťou poskytnutých materíálov sú 2 sady testovacích otázok veľmi podobných tým, ktoré budete musieť realizovať počas záverečnej skúšky realizovanej prostredníctvom Peoplecert.

Skúška Practitioner sa realizuje zvyčajne posledný deň školenia v ranných hodinách. Celkovo trvá 3 hodiny a 10 minút (pôvodný čas 2 hodiny 30 minút, ale z dôvodu, že otázky nie sú v materinskom jazyku, je možné ku skúške pridať ešte 40 minút). Záverečný test obsahuje 80 otázok rozdlených do 10 tématických skupín. Test je oveľa náročnejší ako Foundation a okrem štandardný odpovedí jedna zo štyroch máte napríklad 2 odpovede z piatich, True-False otázky, sekvencie a podobne. Na získanie certifikátu musíte získať 55% správnych odpovedí, čo je 44 otázok. Po ukončení skúšky sú odpovede študentov elektronicky posielané do Axelos na vyhodnotenie. Výsledky sú potvrdené zhruba o 2-3 dni.

V súčasnosti je možné realizovať skúšku PRINCE2 Practitioner aj v češtine, čo oceňuje veľa kandidátov. Aby sme skúške v češtine uľahčili, študentom poskytujeme Česko-Slovensko-Anglický slovník, lebo výrazy v češtine sú častokrát veľmi odlišné od slovenských výrazov. Napriek tomu že čeština je obchodným jazykon na Slovensku, študenti získavajú takisto 40 minút času ku skúške navyše, pretože poskytnutý manuál, ktorý môžete mať na skúške je len v angličtine.

Študijné materiály

Ku školeniu poskytujeme nasledovné materiály:

  • inštrukcie pre predkurzovú prípravu
  • všetky odprednášané snímky (priesvitky)
  • 2 sady vzorových testovacích otázok aj s vysvetlením správnych odpovedí

Našim študentom, ktorí realizovali školenie Foundation z dvojjazyčnej učebnice "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" požičiavame bezplatne oficiálny manuál Axelos - Managing Sucessfull Projects with PRINCE2.

Účastníkom kurzu poskytujeme obedové menu v reštaurácii v budove, pokiaľ to nebolo na začiatku dohodnuté inak.

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu PRINCE2® Practitioner je 995 €.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac