Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkySCRUM, Agile

Scrum Master Certified

2 dňové školenie Scrum developer certified

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
25.10-26.10.2021 Bratislava 585 € kúpiť

Certifikát

SMC - Scrum Master Certified

Obsah

Popis

Scrum je najpopulárnejší agilný štýl riadenia projektov. Celosvetovo je aplikovaný v 60% agilných projektov a navyše je implementovaný aj v iných agilných metódach riadenia, ako napríklad PRINCE2 Agile a PMI ACP. Scrum preto predstavuje dobrý základ, ak sa chcete venovať agilnému riadeniu.

Školenie je zamerané hlavne na úroveň Scrum Master ale výborne sa hodí aj na nižšiu úroveň Scrum Developer. Keby ste chceli získať certifikát Scrum Product Owner, pridáva sa ďalší deň školenia alebo študenti dostávajú za úlohu doštudovať oblasti, ktoré neboli detailne preberané počas školenie Scum Master.

Doba trvania kurzu Scrum: 2 dni

Obsah školenia

Celé školenie sa realizuje ako jeden veľký projekt, praktické cvičenia simulujú reálny projekt a všetky činnosti sa realizujú tak, ako v reálnom projekte. V kurze si povieme o základných princípoch agilného projektového riadenia a o princípoch Scrum. Detailnejšie si vysvetlíme organizačnú schému projektu, jednotlivé roly a zodpovednosti členov projektu. Vysvetlíme si aj ďalšie aspekty projektu, napríklad kvalitu, riziká a zdôvodnenie projektu. Procesy Scrum nám pomôžu pochopiť jednotlivé fázy a reálne fungovanie Scrum.

Pri simulácii projektu si budú môcť všetci študenti vyskúšať jednotlivé projektové roly a vyskúšať si činnosti, ktoré budú potrebovať pri reálnych projektoch.

Profil uchádzača:

Táto certifikácia je vhodná pre každého, kto má záujem pracovať ako Scrum Master, Scrum Developer (prípadne aj Scrum Produkt Owner) alebo už pracuje vo firme kde sa riadia projekty v prostredí Scrum. Scrum Master je dôležitá rola v každom Scrum tíme a nemusí byť expert v oblasti vyvíjaných technológií, aby úspešne vykonával svoju prácu. Aj keď Scrum je populárny v IT priemysle, je možné efektívne ho využiť aj v iných priemyselných odvetviach.
SBOK Guide, na základe ktorého je postavený Scrum, môže byť použitý ako vodítko pre efektívnu implementáciu.

Čo vás naučíme:

 • Pochopiť aký je rozdiel medzi klasickými projektovými metódami a agilnými metódami projektového riadenia
 • Aké sú najznámejšie agilné metódy, rozdiely medzi nimi a najvhodnejšie príklady použitia
 • 6 princípov Scrum, ako je empirická kontrola procesov, samo-organizovanie projektového tímu, kolaborácia členov tímu, prioritizácia založená na hodnote pre zákazníka, striktné časové ohraničenie jednotlivých činností a iteratívne dodávky výsledných produktov.
 • Vytvorenie typickej organizačnej štruktúry, roly a zodpovednosti pracovníkov projektu a rôzne prístupy k riadeniu pracovníkov.
 • Rozoberieme si projektový cyklus, v praxi si vyskúšame všetky procesy a budeme simulovať aj projektové mítingy.
 • Získate skúsenosti z reálneho projektu, overíte si tímovú prácu, organizovanie mítingov, vytváranie a odovzdávanie produktov
 • Získate sebaistotu pri práci v Scrum tíme, stanete sa plnohodnotnými členmi tímov a budete môcť hneď začať plniť úlohy.

Školiace materiály:

Dostávate od nás elektronickú učebnicu SBOK, ku kurzu dostávate pracovný zošit, prípadovú štúdiu, hlasovacie karty Poker, učebné pomôcky.

Formát skúšky:

 • Výber jednej otázy z viacerých
 • 100 otázok na skúšku
 • Jeden bod udelený za každú správnu odpoveď
 • Žiadne negatívne známky za zlé odpovede
 • Dĺžka 120 minút
 • On-line test a dohľadom (Proctor)
 • Aktuálne priemerne 95% úspešnosť kandidátov
 • Možnosť realizovať do 6 mesiacov do ukončenia školenia
 • Možnosť bezplatne zopakovať skúšku

Referenčný zdroj dokumentácie (kniha) : Sprievodca Scrum (SBOK ™ Guide)

Certifikát:

Po ukončení uvedeného školenia môžete získať certifikát Scrum Master Certified (SMC), Scrum Developer Certified (SDC) a Scrum Product Owner Certified (SPOC). Certifikačnú skúške si musíte objednať samostatne, nie je súčasťou ceny školenia. Školiteľ vám dodá všetky potrebné informácie na absolvovanie skúšky. V prípade, že záverečný test nezvládnete, máte môžnosť ho opakovať.

Tu je ukážka certifikátu Scrum Master

Po skúšobnom teste získavate Scrum Master certifikát

 

 

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Scrum Master Certified je 585 €.

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. Viac na www.prince2manual.sk

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac