Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2

PRINCE2® Foundation

Trojdňové certifikované školenie APMG PRINCE2 Foundation

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
18.11-20.11.2019 Bratislava 890 €

Certifikát

PRINCE2 Foundation

Obsah

PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2. Školenia sa môžu zúčastniť študenti bez akýchkoľvek pratických alebo teoretických vedomosti v oblasti projektového riadenia. V takomto prípade je potrebné venovať zvýšenú pozornosť predkurzovej príprave. 

Školenie trvá štandardne 3 alebo 4 dni. Štvordňové školenie je určené pre študentov, ktorí nemajú čas venovať sa predkurzovej príprave, pretože sa učivo preberá pomalšie, viac sa učivo opakuje a viac času je venované diskusii. Štvorňové školenia Foundation vyhlasujeme len v prípade záujmu. Okrem týchto školení je možné uskutočniť vnútrofiremné školenie šité na mieru, kde sa môže aj samotná prednášaná látka prispôsobiť individuálnym požiadavkám objednávateľa a ako príklady sa využívajú projekty, ktoré študenti dobre poznajú. Aj termíny vnútrofiremných školení môžeme pripraviť individuálne, môžu sa realizovať aj cez víkend, prípadne ich vieme rozložiť aj na viac týždňov podľa dostupnosti účastníkov alebo formou Teambuildingu.

Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2. Postupnosť preberania metodiky je usporiadaná tak, aby jednotlivé časti do seba čo najlepšie zapadali. Školenie za zvyčajne realizuje od 9:00 do 17:00, pričom je tam prestávka na obed a dve kratšie prestávky na občerstvenie.

Na školenie poskytujeme dvojjazyčný manuál "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2", ktorý je oficiálne schválený na používanie na školenie PRINCE2 na úroveň Foundation. Ku školeniu dostávate prípadovú štúdiu, ktorá aplikuje prednášanú metodiku do konkrétneho projektu a 2 sady vzorových otázok aj s vysvetlením odpovedí, ktoré vám pomôžu otestovať získané vedomosti a zároveň slúžia ako ďalší dôležitý zdroj informácií.

Záverečná skúška školenia PRINCE2 Foundation má 75 otázok, z ktorých 5 nie je bodovaných (sú to otázky, pri ktorých si APMG overuje ich náročnosť, aby ich do budúcnosti zaradili do testov ako bodované). Na úspešné zvládnutie skúšky je potrebné správne odpovedať na 50% skúšobných otázok. Všetky otázky sú typu jedná správna odpoveď zo 4 možností a týkajú sa celej metodiky PRINCE2. Skúšobný test môžete realizovať aj on-line po prihlásení na našej stránke. 
Otázky vyhodnotí skúšajúci hneď po ukončení skúšky a výsledok ešte musí byť potvrdený v APMG. Záverečný certifikát PRINCE2 Foundation obdržia úspešní kandidáti emailom APMG zhruba za 2-3 týždne po realizovaní skúšky. Tu je návod, ako si môžete PRINCE2 certifikát vytlačiť.

Študijné materiály

Predkurzová príprava:

 • Sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami
 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 • generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2
 • mapa procesov A3
 • učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2
 • krátky výkladový slovník
 • písacie potreby
 • praktická taška

Školenie:

 • mapa procesov A4
 • farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov
 • prípadová štúdia s otázkami ku každej preberanej Téme a vysvetleniami správnych odpovedí
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok v tlačenej forme - s vysvetlením odpovedí

Účastníkom kurzu poskytujeme obedové menu v reštaurácii v budove, pokiaľ to nebolo na začiatku dohodnuté inak.

Po úspešnom realizovaní záverečného testu

 • e-certifikát APMG
 • darček od nás

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu PRINCE2® Foundation je 890 €.

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2 2017

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 2017 prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Prvý deň školenia je ZADARMO!!!


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac