Prince-2.sk - Školenia projektového riadenia
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProjektové riadenie v praxi

Využívanie niektorej z metód manažmentu projektov sa stáva tým dôležitejšie, čím väčšie prostriedky sa investujú do projektov. Nedostatočné znalosti Projektového manažéra, vedúce k banálnemu sklzu projektu, môžu mať obrovský finančný dopad. Veď čo by sa stalo, keby sa projekt trvajúci 2 roky oneskoril o mesiac? Čo keby to však bol Olympijský štadión a bude dokončený 2 dni po zahájení hier?

Čím serióznejšie pristupujú Projektoví manažéri k svojej práci, tým viac si chcú byť istí, že robia všetko správne, že riadia projekt podľa overených metód a že ak aj v projekte nastanú problémy, nikto im nebude môcť vyčítať, že oni urobili chybu.

Metódy projektového riadenia

Všetky známe metódy projektového riadenia vychádzajú zo zaužívanej praxe, sú testované na tisícoch projektoch a neustále vylepšované a prispôsobované súčasným požiadavkám. Medzi najznámejšie metódy projektového riadenia patria: 

PRINCE2® - Projects in controlled environment
IPMA - International Project Management Association,
PMI - Project Management Institute
APM - Association for Project Management
PMA - Project Management Academy

Metóda projektového riadenia PRINCE2® 

Napriek tomu, že nie je možné ani o jednej metodike povedať, že je najlepšia vo všetkých ohľadoch, my sme sa rozhodli používať metodiku PRINCE2, ktorá vychádza z európskej kultúry, je celosvetovo najrošírenejšia a odporúča ju Európska komisia aj vlády členských štátov EÚ na riadenie projektov financovaných z verejných prostriedkov. Svedčia o tom aj desiatky verejných obstarávaní, kde je stanovená požiadavka, že Projektový manažér, a prípadne aj iní pracovníci projektu, musia mať certifikát PRINCE2 Foundation alebo Practitioner.

Školenia PRINCE2

Aby sme metodiku čo najviac priblížili širokej verejnosti, rozhodli sme sa poskytnúť veľké množstvo materiálov úplne bezplatne na našej stránke. Okrem textov z metodiky sme pre vás pripravili aj rozsiahle videoškolenie, ktoré poskytuje kompletný obraz o metodike a na záver si môžete svoje vedomosti preveriť skúšobnými testam z metodiky projektového riadenia PRINCE2.

 

Bezplatná prezentácia

Reklama

Rýchle informácie


REPAS - certifikát PRINCE2 zdarma

Rekvalifikácia, príležitosť, spolupráca - národný program REPAS vám umožní získať certifikát PRINCE2 Foundation alebo aj PRINCE2 Foundation, Practitioner, Scrum a iné zdarma a to aj v roku 2016.


Time management

Rozšírili sme ponuku školení ako efektívne riadniť svoj čas. Školenie sa uskutoční 7.12.


Scrum

Školenia Scrum Developer Certified a Scrum Master Certified v termíne 30.-31. marca 2017 v Bratislave za 585€. Využite možnosť získania certifikátu SCRUM Master Certified.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac